VÅRA KURSER

ODLINGSKURS –  FULLBOKAD & PÅBÖRJAD!

I den här kursen får du lära dig allt du behöver veta, för att på egen hand börja odla egen mat. Oavsett storlek på odling. Vi kommer att prata om odlingsmetoder, gödsling, kompostering samt vad man kan odla och hur. Allt utifrån ett hållbart, ekologiskt, giftfritt och naturligt perspektiv.

Start onsdag 24 januari och avslut i maj när odlingssäsongen börjar.
Vi träffas 9 ggr, varannan vecka och 2 h/gång. Tid: 17.30-19.30.

Under våren har vi även siktet inställt på att åka tillsammans till Umeå på trädgårdsmässan!

FULLBOKAD!

AVSLUTAD!

HÖNSHÅLLNING & SMÅSKALIG ÄGGPRODUKTION – FULLBOKAD & AVSLUTAD!

Endast en sjättedel av de ägg som äts i Norrbotten produceras här! Det finns både efterfrågan och potential för småskalig produktion. Det går att hålla höns i självförsörjande syfte, som hobby eller varför inte som ett extra ben i en redan befintlig verksamhet?

I denna kurs får du under 8 träffar veta allt du behöver för att skaffa höns och du får även en introduktion för att kunna starta upp småskalig äggproduktion eller andelshönseri. I kursen går vi bl.a. igenom hönans anatomi, beteende och behov. Vi tittar på hönshus, inredning och den dagliga skötseln. Vi går även igenom hur ägg hanteras bäst och vilka regler som gäller vid försäljning av ägg samt vilka djurskyddsbestämmelser som finns för fjäderfän.

AVSLUTAD!
Intensivkurs planeras innan sommaren 2018. Anmäl ditt intresse till cora@renodlat.nu

BLIVANDE BIODLARE?

Bin är livsviktiga! Utan bin skulle det vara fattigt på bordet. Det sägs att var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering.  76 procent av allt vi äter inom EU är tack vare binas pollineringsarbete. Utan denna lilla insekt skulle vi få klara oss på en diet som till största delen skulle bestå av ris, majs och olika sädesslag – växter som pollineras med vinden. Kött skulle troligen bli en dyr bristvara eftersom även djuren äter växter. Förutom de grödor vi äter så pollinerar bin även växter som är viktiga för vattenrening, markbindning och koldioxidneutralisering. Vi hör talas om bidöd och även i Sverige har antalet bin minskat drastiskt. Fler bin och biodlare behövs!

KOMMANDE!
Intensivkurs planeras i juni 2018. Anmäl ditt intresse till cora@renodlat.nu

BOKA EN EGEN SKRÄDDARSYDD KURS ELLER FÖRELÄSNING!

Boka en föreläsning eller en kurs! Vi anpassar omfattning och innehåll efter dina önskemål. Vi berättar och förmedlar våra kunskaper inom:

  • Hönshållning och småskalig äggproduktion
  • Odling
  • Kompostering
  • Matsvinn

Välkommen att höra av dig till Cora!

Telefon: 070-359 01 69
E-post: cora@renodlat.nu 

Stäng meny