I gott sällskap!

Många är de personer och organisationer som har uttryckt sin välvilja och sitt stöd för Renodlat. Tackar hjärtligast för det! Dessa har i olika grad och vid olika tillfällen varit delaktiga i Renodlats verksamhet och fyllt viktiga funktioner som coacher, föreläsare, rådgivare, bollplank, stöttepelare och faktiska genomförare i de olika aktiviteterna.

Med på resan:

  • Jenny Bucht, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Norrbotten
  • Håkan Stenmark, Företagsutvecklare, LRF Norrbotten
  • Anki Haglund, VD, Matlaget i Gällivare AB
  • Raimo Johansson, Verksamhetsledare, ABF Gällivare
  • Emma Wallin, Landsbygdsutvecklare, Bernt Wennström, Utvecklingssekreterare, Andreas Hinzer Utvecklingschef, Utvecklingsenheten, Gällivare Kommun
  • Esa Norojärvi, VD, Top Bostäder
  • Anna Lyckholm, Hyresgästföreningen, Gällivare
  • Viktor Eriksson, VD/kock, Capris Catering
    m.fl.

För att hålla stadig kurs har Renodlat en styrgrupp som består av dessa fantastiska personer:

I fronten; Cora och sedan från vänster Elisabeth, Jenny och Håkan.

Jenny Bucht, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen
Teknikagronom och har i 15 år jobbat med Landsbygdsprogrammet och andra djur- och landsbygdsrelaterade frågor. Jobbar nu som samordnare för Norrbottens livsmedelsstrategi – nära mat. Har egen fårbesättning och sitter i styrelsen för Norrbottens fåravelsförening.

Håkan Stenmark, Företagsutvecklare och projektkoordinator på LRF Norrbotten
Lång erfarenhet av rådgivning och coachning till företag inom de gröna näringarna (livsmedelsproduktion- och förädling, energi, entreprenad, turism m.m.). I projektkoordinatorrollen ansvar för både riggning och genomförande av stora och små företags-/EU-projekt på regional nivå. Har bl.a. som projektledare, ansvarat för framtagandet av den regionala livsmedelsstrategin Nära Mat för Norrbotten.

Elisabeth Landby, egen företagare, Gällivare
Egen företagare sedan 2006 och har sedan dess varit involverad i vitt skilda branscher som event, hotell, fastigheter mm.  Prisad som Norrbottens mest företagsamma människa.

 

Goda förutsättningar tack vare finansiering via Leader Polaris 2020 och Jordbruksverket

Ansökningsprocessen har varit lång och bitvis mycket komplicerad men jag är både glad och stolt för att jag klarat den resan och landat den finansiering som behövs för att kunna arbeta med allt som Renodlat innefattar. Jag påbörjade arbetet med att forma min projektplan i september 2016.  I mars 2017 valde Leader Polaris 2020 att prioritera projektet och i september beviljade äntligen Jordbruksverket stödet. Pengarna kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och dessa finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på och kunskapen om lokalproducerad mat. Målet med projektet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera till och öka kunskapen om lokalproducerad mat , odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta.  Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen. Läs mer om bakgrunden under rubriken Storyn bakom och om de faktiska aktiviteterna under rubriken Verkstad.

Renodlat utgör hela projektet och all verksamhet som går under Renodlats flagg tillhör projektet. Projektet ägs och drivs av Cora Karlsson AB. Arbetsnamnet och namnet på projektet under ansökningsprocessen var OMG – Omställning Gällivare.

Stäng meny