HÄRLIGA HÖNSERIER

SMÅSKALIG ÄGGPRODUKTION

Det skulle väl vara smått fantastiskt om vi blev fler som åt lokala ägg? Är det möjligt att driva SMÅSKALIGA HÖNSERIER MED NATURLIGT HÖNSLIV och fortfarande vara lönsam? Ur ett globalt perspektiv med transporter, miljöpåverkan, djurhållning och nyttan med närhet till vår mat så är det ingen tvekan för mig om att det är det bästa alternativet.

Denna aktivitet har gått ut på att ta reda på i vilken form och storlek det är lönsamt att starta och driva hönserier samt ta fram underlag för uppstart samt inspirera och initiera till detta.

Initialt har ett utredningsarbete gjorts där förutsättningar för att driva ett hönseri har identifierats och beskrivits. Allt från krav på tillstånd, byggnad, djurhållning, livsmedelshantering och försäljning har undersökts. Kärnfrågan att besvara är om och hur litet ett äggproducerande hönseri kan vara och på vilket sätt det kan drivas för att nå lönsamhet?

Aktiviteten har resulterat i slutsatsen att det är ekonomiskt svårt att producera ägg småskaligt men otroligt attraktivt att göra det då andra värden såsom hönornas välmående och möjligheten att besöka dem är viktig för många äggkonsumenter.  Detta har resulterat i att projektet varit behjälplig vid organiserandet av ett andelshönseri med 10 andelsägare i Gällivare samt en faktafylld guide för den som är intresserad av att sälja ägg småskaligt.

Vill du driva eller veta mer om hur det är att driva hönseri och producera ägg småskaligt? Då kan du läsa guiden nedan. Hoppas den kan vara en hjälp på vägen.

En guide för småskalig äggproduktionStäng meny