GRÖNA SKÖNA NÄRINGAR

TILLVÄXTPLAN OCH BRANSCHRÅD FÖR DE GRÖNA NÄRINGARNA

Renodlat drömmer om ett grönare skönare samhälle och värld. Det finns det fler som gör och fler som skulle må gott av. Därför är det viktigt att de gröna näringarna får synas inom kommunen, näringslivet och för gemene man. Det är också viktigt att få träffa likasinnade samt att skapa ett forum och en mötesplats för aktörer verksamma inom området. Genom att synliggöra denna bransch och de olika verksamheterna kan fler inspireras till att välja den gröna branschen och lättare hitta råd och stöd i nätverket.
I den regionala livsmedelsstrategin; Nära mat finns en målsättning att samtliga Norrbottens kommuner ska ha gröna tillväxtplaner. Det är tid att agera i denna fråga nu då den är högaktuell och mycket fokus läggs på området. Livsmedelsförsörjningen är uppe på agendan och prioriterad i många sammanhang. Här i Gällivare har inte de gröna näringarna en naturlig plats, branschen är inte prioriterad och om inte vi aktivt beslutar att skapa utrymme för denna bransch kommer vi inte att vara en kommun där denna nygamla bransch slår rot. Vi har allt att vinna på att skapa en grogrund inför kommande år då medel öronmärks för de gröna näringarna och entreprenörer ges möjlighet att starta och driva gröna företag.
Till de gröna näringarna kan jordbruk, växtodling, matproduktion, skogsbruk, trädgårdar, hästverksamhet mm räknas in.

Under hösten kommer Renodlat tillsammans med samarbetspartners att bjuda alla intressenter till bords för att prata och arbeta med ovanstående! Håll ögonen öppna! Stäng meny