GRÖNA SKÖNA NÄRINGAR

TILLVÄXTPLAN OCH BRANSCHRÅD FÖR DE GRÖNA NÄRINGARNA

Renodlat drömmer om ett grönare skönare samhälle och värld. Det finns det fler som gör och fler som skulle må gott av. Därför är det viktigt att de gröna näringarna får synas inom kommunen, näringslivet och för gemene man. Det är också viktigt att få träffa likasinnade samt att skapa ett forum och en mötesplats för aktörer verksamma inom området. Genom att synliggöra denna bransch och de olika verksamheterna kan fler inspireras till att välja den gröna branschen och lättare hitta råd och stöd i nätverket.

I den regionala livsmedelsstrategin; Nära mat finns en målsättning att samtliga Norrbottens kommuner ska ha gröna tillväxtplaner. Det är tid att agera i denna fråga nu då den är högaktuell och mycket fokus läggs på området. Livsmedelsförsörjningen är uppe på agendan och prioriterad i många sammanhang. Här i Gällivare har inte denna bransch en naturlig plats, den är inte prioriterad och om inte vi aktivt beslutar att skapa utrymme för denna bransch kommer vi inte att vara en kommun där denna nygamla bransch slår rot.

Utifrån detta bjöd Renodlat in till en rad restfester och creative talks under hösten 2018 och slutligen bjöd vi in till en uppstartskväll och en heldagskonferens med sikte på att ta fram en roadmap för konsumtion och produktion av lokal mat i Gällivare. Stort engagemang, mycket input, flödande kraetivitet och många intensiva timmar och engagerade deltagare gav oss en nästan fyra meter lång roadmap som senare under mediabevakning togs emot av Gällivare kommun och som nu har beslutas om att den ska ingå i kommunens strategiska planer. Vi hoppas på att få se denna bransch växa sig stark i Gällivare framöver.Stäng meny