DUBBELT UPP!

26 ODLINGSLOTTER FINNS I KOMMUNEN OCH VI SÄGER DUBBELT UPP!

Odling är så givande och roligt därför känns det självklart att fler ska få möjlighet att odla på egen lott i gott sällskap med andra. Tanken med denna aktivitet och projektet i stort har dock varit större än så. Detta skrev jag i min projektansökan:

För att en förståelse för hållbarhetsfrågor ska uppstå så betonas det konkreta och synliga. Betydelsen av att synliggöra och sinnliggöra miljön verkar vara en förutsättning för vår förmåga att förändra och förändras i riktning mot ett hållbart sätt att leva. Varje lokalområde är i många avseende unikt och kunskap om platsen och dess situation är nödvändigt för att koppla samman det lokala med det globala. Hållbar utveckling är något som i slutändan handlar om faktisk omställning utifrån konkreta plaster, helt enkelt utifrån människors vardag i sina lokala boendeområden.

 De långa livsmedelskedjorna som är ett faktum idag skapar avstånd i tid och rum och avståndet mellan orsak och verkan blir alltför stort. Detta gör att människor varken får en koppling till en plats eller en person utifrån sina varors bakgrund. Dessa förlängda relationer som den globala livsmedels-industrin har skapat är en del av dagens miljöproblematik och gör det svårt att förstå hur det egna agerandet faktiskt påverkar miljön.

De praktiserande handlingarna där sinnen och kropp interagerar med omgivningen är central för förståelsen av världen. Erfarenhet visar att i de fall där odling skett kooperativ så har det skapat en förståelse för livsmedels-systemet. Den utvidgade miljömedvetenheten leder vidare till en faktisk beteendeförändring men främst hos dem som är involverade i de olika stegen vid odlingen. ”We are often touched by what we touch”.

Under projektet har ett nytt odlingslottsområde skapats tillsammans med engagerade och odlingssugna människor. En förening har bildats och det är denna som arrenderar marken där nästan 30 nya lotter vuxit fram. Föreningen är stark och de allra flesta lotterna nyttjas aktivt idag. Marken som höll på att växa igen och som även hade börjat bli en avstjälpningsplats för diverse prylar och skrot är nu frodigt grön.

Det här nya området som ligger relativt centralt gör samhället attraktivare, det har skapat glädje för de som odlar men är också ett utflyktsmål och en ny trevlig plats för många att passera på under promenaden.

Aktiviteten har bidragit till social hållbarhet och integration genom att en ny mötesplats har skapas och även en ny förening/sammanslutning där människor kan glädjas och må bra av att sätta händerna i jorden. Kompetensutveckling har skett genom ett par studiecirklar.

_____________________________________________________________________

Gröngörlingarnas Magnifika Odlingssällskap

Odlingsområdet ligger på Forsvallen nära älven och varje lott är ca 50 kvadratmeter stor. Området arrenderas och på detta område är en hjälpande hand en självklarhet. Tillsammans formar och skapar vi det område som vi vill ha. Du som medlem får tillgång till en redskapsbod med redskap, vatten finns draget till på två platser på området, komposter, grillplaster och sist men absolut inte minst gott sällskap med mycket erfarenhet.

Medlem med odlingslott – 350 kr/år
Medlem utan odlingsplats – 150 kr/år
Barn upp till 16 år – 20 kr/år

Bankkonto i Sparbanken Nord  – 8264-4   63165053-8
Skriv in ditt namn som meddelande. OBS! Om du vill ha en odlingslott så ska du följa länken nedan och fylla i anmälningsformuläret. Du blir då kontaktad av vår medlemsansvariga som meddelar dig om möjligheten finns.

Vill du odla på egen lott men i gott sällskap där en hjälpande hand är en självklarhet? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till Gröngörlingarnas odlingssällskap för att få en egen odlingslott.

Ta mig till anmälningsformuläret!Stäng meny