DILL ISTÄLLET FÖR SPILL

ODLING MED HJÄLP AV SPILLVÄRME

Det finns gott om resurser i vårt samhälle! En del av dem går tyvärr till spillo vilket är ofantligt tråkigt och onödigt. Renodlat har undersökt om det finns möjlighet att ta vara på spillvärme för att skapa en växtplats där värmen möjliggör odling utanför ordinarie odlingssäsong. I denna aktivitet har jag mött och arbetat med människor från gruvindustrin och energibranschen. Det har visat sig att det faktiskt går att ta vara på energi för att värma upp ex. ett växthus! Min slutsats är enkel, möjligheterna finns där om viljan hos organisationen finns!

Stäng meny